Brüder Grimm

» Qatmonita «
Čiroke man da ahe Grimm

» Aschenputtel « auf Neu-Aramäisch
In syrischer und lateinischer Schrift


28 Seiten, Hardcover
Mit farbigen Illustrationen
von Isabelle Göntgen

ISBN 978-3-943052-42-8
12,90

Kәtwa w latwa w ṭaw m`Aloho noše latwa. Kәtwa gawro bmal w mulk w
kәtwayle ḥurma w barṯo iḥiḏayto. Hani cayšiwa raḥa w basimo. Mhaymne
d`Aloho, fṣiḥe w mkayfe-wayne. Yawmo ma yawme nafilo i ḥurmayḏe
bkewo; bkewo ġalabe qašyo w maṭyo lmawto. Qrela li barṯo dәṯyo ṣida w
mәrlala: »Barṯi ḥliṯo! Ono kal koḥәzyat azәlto-no. Ḥor lawo, bәṯәr meni
gfayšat hat tane. Kәbcono menax dhәwyat ṭawto w mhaymanto. Hawxa
dhәwyat, Aloho dayәm gdoṯe affelax w lә-gṭorelax tane. W ono-ste mi
šmayo cayni kull naqla gtuwyo aclax. Štal barṯi šatlo cal u qawrayḏi.
Kull dcoyazlax mede, zalax cal riše du qawro w huze.« I yemo mәrle hani
mṭamaṣla cayna w nqilo ma ḥaye. W baxyo acla i barṯo ġălăbe. Әzzawa
cal riša lu qawro w tamo-sto maḥtowa lu baxyo w bәxyowa.