Wilhelm Busch
Klaus-Peter Jannasch (Übers.)

» Das Bad am Samstagabend «
» So kupać ma, hdyž wječor je a sobota «
» Se kupaś ma, gaž wjacor jo a sobota. «

Dreisprachig:
Obersorbisch, Wendisch (Niedersorbisch) und Deutsch.

32 Seiten

ISBN 978-3-943052-95-4

9,90

Tu widźiš raz, štož tak so stanje,
hdyž dwajo staj w samsnej wanje.
___________________________

Hier sieht man Bruder Franz und Fritzen
Zu zweit in einer Wanne sitzen.
___________________________

How wiźeś Franc a Fryco stej,
we wanje pěknje sejźitej.