Antoine de Saint-Exupéry

» Ko e Ki‘i Pilinisi’ «

Liliu ki he Lea Faka-Tonga´
‘e
Telesia Kalavite

[The Little Prince / Le Petit Prince / Der kleine Prinz]


96 Seiten

ISBN 978-3-946190-84-4

€ 16,00

Ma‘a Lioni Veti
‘Oku ou ‘amanaki pe temou fakamolemole‘i ange au ‘i he‘eku fakataumu‘a ‘o e tohi ni ki he kakai lalahi´. He ‘oku ‘i ai ‘eku ‘uhinga lelei ki ai: Ko e tokotaha lahi ko eni´ ko hoku kaume‘a fafale taha pē ia ‘i he māmani ko eni´. ‘Oku ‘i ai mo e ‘uhinga ‘e taha: Ko e tokotaha lahi ko eni´ ‘oku mahino ki ai ‘a e me‘a kotoa pē ‘o a‘u ki he tohi ma‘ae fānau´. Ko hono tolu ‘o ‘eku ‘uhinga´: Ko e tokotaha ko eni´ ‘oku nofo ia ‘i Falanisē pea ‘oku fiekaia mo mokosia atu ai. Pea ‘oku ne fiema‘u ha fakanongononga. Pea kapau ‘oku ‘ikai ke fe‘unga ‘a e ngaahi ‘uhinga ko eni´ pea te u tuku atu ā ‘a e tohi ni ma‘ae tokotaha lahi ko eni´ ‘i he taimi na‘e kei si‘i ai´. Ko e kakai lalahi kotoa pē na‘a nau tomu‘a longa‘i fānau pea nau toki tupu ‘o kakai lahi. (Neongo ko e tokosi‘i pē ‘oku nau manatu ki ai´.) Ko ia ai te u fakatonutonu atu ‘a hono fakataumu‘a ‘o e tohi ni ‘o pehē: Ki a Lioni Veti ‘ i he‘ene kei si‘ī.