Antoine de Saint-Exupéry

» Pytitel Prẽs «

Iè kumaniẽdon tradiut :
Nikolas Kẽt-ar (Nicolas Quint)
Iè rulizut :
Zã-Frãsunas Kẽt-ar (Jean-François Quint)

[The Little Prince / Le Petit Prince / Der kleine Prinz]


96 Seiten

ISBN 978-3-946190-87-5

€ 16,00

Iè nu iè kãd sis nãnãs navie, funasun, magnifikun vunaviu
nimaz, livrãsỹ ku Foretadal Vinierz parliet kudet « Nistunaras
vivuts » s-napyliet. Iè nimazal iè serpãtỹ ruprezãtiet bona kun
trẽdon netiet fovỹ navalerud. Iè kopidal vunasi sudu desẽ.

Iè sudãs livr s-diziet : « Iè serpãtels bonas lyral pruna navalyt
iè tut nãtier, ladabs maser. Iè nãsiut, iè buzer pas plus puvyt iè
dormytet pãdãt sisels munasir ku lyr dizestiõ durer vat. »

Iè nalors iè navãturonals zỹgladal reflesisaviu nù iè bokup iè
finalmãtet, mõdon tur, iè renusisaviu iè nù nosi, trasero mõdel
prymier desẽ, kreniõdamỹ kulyra.