Astrid Lindgren

» D’Pippi Làngstrùmpf «

Elsassisch
vùm Adrien Fernique

Bìlder vùn de Ingrid Vang Nyman

Fester Einband / Couverture rigide

136 Seiten / pages

ISBN 978-3-946190-94-3

€ 16,00

Àm Rànd vùm klëëne Stadtel lìjt e àlter ùngepflajter Gàrte. Ìn dam Gàrte steht e àltes Hüss. Ùn ìn dam Hüss wohnt d’Pippi Làngstrùmpf. Sie ìsch niin Johr àlt ùn sie wohnt gànz elëën do. Sie het ke Mamma ùn ke Bàbbe. Ùn dìs ìsch doch gànz gfìtzt, dann es gìbt nìemes, wie ìhre soet, àss se schlofe sell gehn, wànn se gràd mìttles ìme scheene Spìel ìsch, ùn nìemes, wie se zwìnge kànn, Fìschtràn-Eel ze namme, wànn se lìewer Gützle asse wìll.