Antoine de Saint-Exupéry

» Ko le gā tama sau «

Na fakaliliu ki le fakafutuna e le kaufono tufuga
o le māsau fakafutuna
Takala Fololiano Sui, Iva Sosefo,
Vakamua Soane Manuka, Musulamu Palatina,
Vaitulukina Selafina, Ikasa Alefeleto

[Der kleine Prinz / The Little Prince / Le Petit Prince]

96 Seiten

ISBN 978-3-947994-84-7

€ 16,00

 

I le temi na kau fētu’u ono ai, na kau tio, tu’atasi ai, ki se paaki fulumalie ’ai, i se tosi o le ’Uluvao Matu’a na ’igoa ko « ’Isitolia Mā’oki ». Na tu’u ai se gata lasi na folo ākō’ia se manu kaikai. Ko leinei lona paaki. Na pati i le tosi : « Ko gata lalasi, e lotou ’aga o folo ākō kātotoa’ia a manu, e le’aise pakalamu. Ti e se toe ma taugā’oi lātou ti e lotou momoe lolotoga o māsina e ono o fakaanoano ai a lalātou a kai. » Na kau fakakaukau fakalasi loa ki le ma’uli i le vao matu’a, ti na ma’ua loa e au i laku ’aga o fai laku ’uluaki paaki ki se peni lanu. Ko laku paaki numelo tasi.