Heinrich Hoffmann

» Piet de Smeerpoets «
» Der Struwwelpeter «

Een aardig prentenboek met leerzame vertellingen

Vertaald in het Nederlands door
W.P. Razoux

Tweetalige uitgave: Nederlands en Duit

36 Seiten, Hardcover

ISBN 978-3-947994-96-0

€ 16,00

Piet de Smeerpoets is in Nederland al meer dan 170 jaar bekend. In 1848 verscheen voor het eerst een Nederlandse editie ("Een aardig prentenboek met leerzame vertellingen; naar het beroemde hoogduitsche kinderwerk 'Der Struwwelpeter' voor Nederlandsche Jongens en Meisjes bewerkt door W.P. Razoux". „Piet de Smeerpoets“ werd inmiddels vele malen herdrukt, maar de laatste tijd minder. Als wij ons nu aan een nieuwe editie wagen, dan is dat ook op een moment dat de mensen, zonder vooroordelen en zonder ideologische oogkleppen, het boek opnieuw beginnen te aanvaarden en te waarderen. Uiteindelijk heeft het boek alle modes in de kinderliteratuur en -pedagogie doorstaan en geniet het nog steeds een verbazingwekkende populariteit voor een historisch kinderboek!

Ziet hier Piet den smeerpoets staan!
Ziet dien viezen knaap eens aan!
Hij wou, van zijn vingertippen,
Zich geen nagels laten knippen
Sedert zeker wel een jaar;
Ongekamd bleef ook zijn haar.
Foei!” roept ieder die hem ziet,
Wat zijt gij een smeerpoets, Piet!