Antoine de Saint-Exupéry

» Ten Mały Princ «

Z bildkami wot awtora

Pśestawjenje:
Pětš Janaš / Peter Jannasch

[Der kleine Prinz / The Little Prince / Le Petit Prince]

Wendisch / Niedersorbisch / Dolnoserbski

96 Seiten
ISBN 978-3-937467-72-6
22,00

Der 2006 veröffentlichen obersorbischen Version des »Kleinen Prinzen« gesellt sich nun eine niedersorbische (wendische) Ausgabe hinzu. Ihr Übersetzer ist ein kompetenter Sprecher seiner Muttersprache, vielfach in der Sorabistik ausgewiesen und hat bereits mehrere Werke ins Sorbische übertragen.

Ja pšosym te źiśi, aby mě wódali a njeměli mě za złe, až som te knigły napisał za wótrosćonego luźa. Mam za to dobru zawinu: Wón jo ten lěpšy pśijaśel, ako ja na tom swěśe mam. Drugu zawinu wiźim we tom: Ten luź wšomu rozmějo, samo knigłam za źiśi. Gronim wam hyšći tśeśu zawinu: Ten bogi jo žywy we tej Francojskej, tšada tam głodu a mrějo zymu. Toś dejał se troštowaś a rozbuźiś. Joli až pak take tšoje zagronjenje njedosega, by kśěł z hyn tymi kniglickami wobdariś togo gólca, ako jo ten wótrosćony luź něga raz był. Wšak su byli wše wjelike luźe nejžpjerwjej raz źiśi. (Rownož ga to lěbda nichten spomnjejo.) Toś zlěpšyjom swój górjejcny zachopjeńk na tu wizu:

Léonu Werthoju,
ako jo něga hyšći był gólack.